Pikant: het door Google Capital gefinancierde Thumbtack berispt voor onnatuurlijke manier van linken

+ 150

Bedrijven helpen groeien.

Google

Partner

Maandelijks

Opzegbaar

Inzicht

In rendement

De co-financier van Thumbtack bevestigt dat het bedrijf een berisping van Google heeft ontvangen voor de wijze waarop links werden geplaatst, met daarbij het verzoek de noodzakelijke stappen te nemen om tot aanpassingen over te gaan.
Thumbtack is een website, die gespecialiseerd is in het bemiddelen tussen specialistische werkzoekenden en projectleiders. De site werd in augustus 2014 financieel ondersteund door Google Capital. Desondanks konden de sitebeheerders onlangs een mail van de zoekgigant tegemoet zien, waarin het kwaliteitsteam van Google wees op een onnatuurlijke manier van het plaatsen van links.
Jonathan Swanson, mede-oprichter en directeur van Thumbtack heeft de ontvangen berisping officieel erkend. In een gesprek met Search Engine Land laat hij weten dat Thumbtack nu te kampen heeft met een grote afname van het aantal doorverwijzingen via Google, wat uiteindelijk een negatieve impact heeft op et aantal leads wat de werkzoekende specialisten in hun netwerk kunnen verwelkomen.
Volgens Swanson volgende de berisping van Google, nadat Thumbtack in een artikel op de website GoodOnMaps.com door de mangel werd gehaald. Hierin werden ongeoorloofde praktijken van Thumbtack genoemd, die volgens Swanson niet juist zijn verwoord.
 
“Voor alle duidelijkheid, we betalen niet voor het plaatsen van links en hebben dat in het verleden ook niet gedaan“, aldus Swanson. “We hebben er altijd naar gestreefd om te werken binnen de grenzen die Google stelt.“
Maar is dat wel waar?
In tal van SEO blogs zijn de afgelopen tijd bewijzen verschenen, waarin Thumbtack aan specialisten vraagt links met sterke ankerteksten te plaatsen, die naar specifieke gedeelten van de website verwijzen. In ruil voor deze actie worden de specialisten beloond met extra punten, die een positief effect hebben op hun profilering op de Thumbtack website. De website Moz.com kwam met het bewijs hiervan op de proppen en plaatste een screen shot van een dergelijk verzoek online.
Volgens Swanson heeft het bedrijf inmiddels een standaard heroverwegingsverzoek bij Google ingediend en wacht men op een reactie. “We zullen alle nodige actie ondernemen om deze strafmaatregel ongedaan te maken“, zegt Swanson. Maar hij wil eerst een reactie van Google ontvangen voordat er daadwerkelijk aanpassingen worden doorgevoerd.
Volgens ons is de oplossing voor het probleem eenvoudig: maak van alle door Google ter discussie gestelde links nofollow-versies. Documenteer deze aanpassing en dien vervolgens een heroverwegingsverzoek in bij Google.
“Elk jaar helpt Thumbtack haar klanten met het voltooien van vijf miljoen projecten. In totaal maken 150.000 specialisten gebruiken van de site om in contact te kunnen komen met nieuwe klanten en daardoor hun bedrijfsactiviteiten toe te laten nemen“, vertelt Swanson. “We stellen alles in het werk om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.“
Thumbtack is overigens niet het eerste bedrijf wat door Google gefinancierd is  en een berisping ontvangt. Google heeft in het verleden zelfs binnen haar eigen muren strafmaatregelen uitgedeeld. Google Adwords werd in dat kader zelfs tweemaal aanpakt in verband met cloaking-problemen.
Het positieve aan de berisping is, dat het een manuele actie is. Hierdoor kan de traffic-stroom van Google snel weer hersteld worden als Thumbtack alle benodigde stappen heeft genomen om weer bij e zoekreus in de smaak te vallen. Door veel links een nofollow-status te geven kan dit vanzelfsprekend wel van negatieve invloed zijn op de ranking van de site. De tijd zal echter leren hoe stevig Thumbtack getroffen wordt als de strafmaatregel van Google wordt opgeheven.
Instant update. Inmiddels heeft Thumbtack een mail gestuurd aan specialisten die reeds een link hadden geplaatst naar de site. In dat bericht staat het verzoek om deze link te verwijderen of er de status nofollow aan te geven. Het gevolg daarvan is, dat Thumbtack inmiddels weer via Google te vinden is.
 

Vragen over Linkbuilding: Neem vrijblijvend contact op

gratis groeiscan?

N

Meer leads en omzet

N

Tegen lagere kosten

N

Ontdek groei kansen

N

100% vrijblijvend advies

Bedrijven die dankzij ons groeien

Advocaten bureau SAP over intelligent online

Verhuurbedrijf Huurland over Intelligent Online