Algemene Voorwaarden

+ 150

Bedrijven helpen groeien.

Google

Partner

Maandelijks

Opzegbaar

Inzicht

In rendement

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden reguleren de contractuele relaties met opdrachtnemer, hierna genoemd “Intelligent Online”, voor de Intelligent Online diensten en producten. Door het aangaan van een overeenkomst met Intelligent Online, accepteert opdrachtgever deze algemene voorwaarden. In het geval dat een offerte of order in strijd is met deze voorwaarden, zijn de voorwaarden beschreven in de offerte of opdrachtbevestiging van toepassing.

Betalingscondities

Er is een betalingstermijn van 10 dagen van kracht. Bij verlate betaling worden rente en een herinnerings vergoeding aan opdrachtgever doorberekend. Intelligent Online behoudt zich het recht om de levering van diensten te annuleren of te pauzeren wanneer facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om Intelligent Online te informeren wanneer gegevens zoals adres of telefoonnummer worden gewijzigd.

Toewijzing

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Intelligent Online kan niet worden overgedragen aan een andere partij, zonder de schriftelijke toestemming van Intelligent Online.

Referentie klant

Intelligent Online heeft het recht om zowel mondeling als schriftelijk, de bedrijfsnaam van de opdrachtgever als referentie te gebruiken. Intelligent Online heeft niet het recht om handelsinformatie van opdrachtgevers of soortgelijke informatie van opdrachtgevers openbaar te maken of te delen met derden. Ook heeft Intelligent Online niet het recht om contact informatie van opdrachtgevers te verstrekken aan derden, tenzij de opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven.

Levering weigering

Intelligent Online behoudt zich het recht om opdrachtgevers die van plan zijn de Intelligent Online diensten te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met het ethische beleid van Intelligent Online te weigeren. Intelligent Online behoudt zich ook het recht om opdrachtgevers te weigeren wier werkzaamheden of het gebruik in overeenstemming is met pornografie, poker of welke andere manier van gokken, wapens, religieuze activiteiten, illegale activiteiten, politieke activiteiten en bedrijven die de kredietwaardigheid van klanten niet testen bij het verstrekken van een lening.

Diensten die worden afgebroken omdat zij in strijd zijn met het Intelligent Online beleid hebben geen recht op een vergoeding. Intelligent Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane gegevens, verloren gegane of kosten van vervangende diensten, boetes of andere indirecte kosten of verlies. In geen geval zal onze aansprakelijkheid hoger zijn dan het bedrag dat u als klant betaalt voor onze producten of diensten. Intelligent Online is niet verplicht tot betaling van schadevergoeding wegens schending van deze voorwaarden en bepalingen wanneer de leveringen niet kon worden voltooid als gevolg van overmacht, namelijk omstandigheden die buiten de controle van Intelligent Online liggen, zoals een natuurramp, oorlog, arbeidsconflicten het uit de lucht zijn van internetverbindingen en dergelijke.

Overig

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht voor de rechtbank van Amsterdam.

Algemene Voorwaarden