Content is king

Je hoorde het de afgelopen jaren vaak: “content is king”. Het is zo vaak gepredikt, dat het effect van deze leus misschien een beetje aan het afzwakken is. Is het inmiddels verworden tot een achterhaald stokpaardje, of schuilt er nog waarheid hierin? Als je het ons...